Uudis

Pärnu jõe äärse ala arhitektuurivõistlus tõi värskeid tuuli
10.11.06

Autor: Ülar Saar, Pärnu linnaarhitekt

Hiljuti lõppenud Pärnu jõeäärse keskuse ideeplaneeringu avalik arhitektuurivõistlus oli Pärnus sel aastal korraldatud ligi kümnest konkursist kõige esinduslikum nii auhindade suuruse, žürii taseme kui esitatud tööde arvu poolest. Üheksa töö konkureerimine on Eestis hea tulemus.

Konkurentsi jäi pärast kvalifitseerimist kaheksa tööd, mille hulgast žürii valis välja viis, mis hakkasid konkureerima auhinnalistele kohtadele.

Kolmas preemia sai osaks tööle “Nicesaar”, mis köitis tähelepanu kanali kaevamisega läbi krundi, see tuletas meelde samas kohas keskajal asunud jõesaart. Siiski tekitaks kanal rea probleeme, mis töös ei olnud veenvalt lahendatud. Hoonete lahendus meenutas pigem elurajooni kui ärikvartalit.

Teise koha töö “Istu ja vaata” paistis silma läbitöötatud planeeringuga ja oli lahenduselt kohati äravahetamiseni sarnane võidutööga, kuid jäi sellele alla avaliku ruumi läbitöötatuse ja parkimislahenduse poolest. Samuti oli hoonestus lõpuni läbi mõtlemata ning pigem omane kortermajade piirkonnale.

Esikoha pälvis töö “Flood”. Selle nime taga peitub tõeliselt rahvusvaheline kollektiiv, mis koosneb viiest arhitektist, kes pärit Itaalia pealinnast Roomast, ja nende kahest abilisest Eestist. Francesco De Luca, Paolo Gori, Romolo Nati ja Mauro Olevano töötavad eraldi kahes Rooma arhitektibüroos, kuid ühendasid oma jõud võistlustöö loomisel. Tegemist ei ole noorte kogenematute arhitektidega, vaid enamikul neist on seljataga aastatepikkune praktika kodumaal, samuti õpetab mitu neist arhitektuuri ülikoolides. Itaalia tiimile sekundeerisid noored Eesti arhitektid Kerttu Koll ja Helen Sooväli.

Võidutöö paistis silma põhjalikkuse ja professionaalsusega, lisatud olid arvukad fotorealistlikud vaated tulevasest hoonestusest, ka siseruumidest. Üleujutusohuga alale oli leitud lihtne ja efektiivne lahendus. Hoone esimene korrus oli maast lahti tõstetud nii, et ei varja vaateid jõele ning võimaldab alt läbi jalutada. Suur hoone on liigendatud eri fassaadikäsitlusega osadeks. Selle planeeringu juures tundus žüriile vertikaalne 17korruseline maht vahetult tulevase silla kõrval samuti veenev. Parkimine oli selgelt lahendatud parkimismajaga. Huvitav sisu oli jõeäärsel avalikul ruumil suvel paadisadamana, talvel liuväljana. Žürii pani ette tulevase planeerimise käigus avada rohkem hoone eri osade vahelt vaateid jõele.

Ajakirjanduses on juba palju käsitlemist leidnud võidutöö ettepanek rajada ärikeskuse idaossa 17korruseline hoone, mis tublisti ületaks seniseid Pärnu kõrgemaid hooneid ja hakkaks kesklinnas konkureerima kirikutornidega. Teise koha tööski oli nagu kokkulepitult 17korruseline hoone, samuti veel ühes töös, mis auhinda ei saanud. Kuigi ma ei saa end mingiks kõrghoonete fänniks pidada, on selline arhitektide üksmeelne ettepanek detailplaneeringu koostamise käigus vaja läbi kaaluda. Linn ei pea kindlasti olema ainult kas kolme- või kuuekorruseline, kuidas parasjagu kokku on lepitud. Linnaehituses kutsutakse selliseid vertikaalseid üksikhooneid aktsentideks või maamärkideks, mis juba kaugelt aitavad linnas orienteeruda, tähistamaks näiteks uue linnakeskuse asukohta. Samuti on itaallased esitanud detailideni läbi mõeldud lahenduse, millest mõne osa nüsimine kahjustaks kindlasti tervikut.

Lugejat huvitab nüüd, miks ma olen vastu seisnud Elmar Lepa samasugustele ideedele. Vastan: on väike vahe, kas 17korruseline hoone paikneb 3,4-hektarilise krundi ühes servas, asudes jõekaldal avaras avalikus ruumis, kinnistul, millel saab selle suurusest tulenevalt lahendada kõik parkimis- ja muud probleemid ning rajada vaba ruumi ja haljastust. Või räägime 0,14hektarisest väikeelamule sobivast krundist otse vanalinna serval, mille äärest ääreni täidaks 26korruseline majakolakas, mis oma juurdepääsu- ja parkimisprobleemid jätaks linna ning ümbritseva avaliku ruumi kanda. Igatahes paikneb võistlusala samuti muinsuskaitsevööndis ja ära tuleb kuulata ning arvesse võtta riigi muinsuskaitseameti arvamus.

Loodan, et võistluse korraldaja jätkab sama meeskonnaga tööd reaalse planeeringu ja hoonete projektide koostamisel. Samuti loodan, et ehitamise käigus suudetakse vältida võidutöö vooruste nudimist kokkuhoiu pärast.